Porady

ADHD – objawy, diagnoza, terapia

dzieci

W dzisiejszych czasach jedną z najczęstszych przyczyn wizyt dzieci w gabinetach psychologicznych jest ADHD. Szacuje się, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi dotyka od 4 do 8% dzieci w wieku szkolnym. Co ważne, żadne zaburzenia zachowań u dziecka nigdy nie powinny być bagatelizowane. W innym przypadku mogą w przyszłości hamować prawidłowy rozwój malucha. Warto zatem wiedzieć, jakie są objawy ADHD oraz na czym polega diagnostyka i terapia tego problemu.

Czym jest ADHD?

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Pierwsze objawy zaczynają pojawiać się już mniej więcej od 5. roku życia. Wśród pierwszych oznak problemu wymienić można brak wytrwałości w działaniach, szybkie nudzenie się wykonywaną czynnością czy podejmowanie się kilku zadań naraz i niekończenie żadnego z nich. Z wiekiem objawy ADHD zaczynają słabnąć, jednak trzeba wiedzieć, że u wielu osób utrzymują się także w wieku dorosłym. Dlatego ważne, aby tego problemu nie bagatelizować i jak najszybciej odpowiednio go zdiagnozować i zacząć leczyć. Przyczyn występowania ADHD może być wiele. Wśród nich wymienić można predyspozycje genetyczne, małą aktywność dopaminy, urazy w ciąży, niedotlenienie dziecka w trakcie porodu, zażywanie substancji szkodliwych przez kobietę w trakcie ciąży, uraz głowy czy uszkodzenie centralnego układu nerwowego u malucha.

Jakie są objawy ADHD?

Mówiąc o objawach zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, wyróżnić można przede wszystkim trzy rodzaje problemów. Po pierwsze, są to zaburzenia uwagi i koncentracji. Dziecko zaczyna mieć trudności w utrzymaniu skupienia i słuchaniu innych, jest roztargnione i często o czymś zapomina. Ma także problemy z koncentracją i nie dba o szczegóły. Przez to wszystko coraz częściej zaczyna popełniać błędy. Poza tym miewa problemy z realizacją zaplanowanych czynności. Po drugie, dziecko staje się porywcze. Jest niecierpliwe, przeszkadza innym i skupia uwagę tylko na sobie. Często wyraża swoje myśli bez zastanowienia, czy tak w ogóle wypada i czy kogoś tym nie urazi. I po trzecie – nadpobudliwość. Maluch ma problem z tym, aby pozostać w jednym miejscu przez dłuższy czas. Często przebywa w ciągłym i bezcelowym ruchu. W efekcie zaczyna mieć poważne problemy z dostosowaniem swojego zachowania do konkretnej sytuacji.

Jak przebiega diagnostyka ADHD u dzieci?

Aby właściwie zdiagnozować ADHD, konieczna jest konsultacja u kilku specjalistów. Mowa tu o psychologu, psychiatrze, pediatrze i neurologu dziecięcym. Sam proces diagnostyki zaczyna się jednak od przeprowadzenia dogłębnego wywiadu z rodzicami dziecka. Wywiad ten ma na celu uzyskanie szczegółowych informacji na temat zachowania dziecka w domu, w szkole i wśród rówieśników. Zdarza się, że lekarz w celach diagnostycznych prosi rodziców o dostarczenie opinii szkolnego psychologa lub wychowawcy klasy. Diagnostyka ADHD polega także na przeprowadzeniu przez lekarza specjalistycznych testów, których celem jest ocena zdolności intelektualnych dziecka. Za ich pomocą bada się zdolność malucha do zapamiętywania, koncentracji i kojarzenia. Poza tym sprawdza się jego sprawność i koordynację ruchową. Wszystko to ma na celu wykluczenie innych zaburzeń, których objawy mogą być podobne do oznak ADHD.

Na czym polega leczenie ADHD u dzieci?

Sposób leczenia ADHD jest zawsze dobierany dla każdego dziecka indywidualnie. Pod uwagę bierze się takie aspekty jak wiek dziecka, ogólny stan zdrowia oraz rodzaj występujących objawów. Leczenie ADHD u dzieci może obejmować takie elementy jak psychoterapia, terapia w grupie rówieśniczej, terapia rodzinna oraz leczenie farmakologiczne. Jeśli chodzi o to ostatnie, to najpowszechniej stosowany jest metylofenidat. Jest to środek psychostymulujący, który odpowiedzialny jest za zahamowanie wydzielania dopaminy do synapsy oraz wychwytu zwrotnego dopaminy ze szczeliny synaptycznej. Lek przede wszystkim wpływa uspokajająco na dziecko i znacząco podnosi poziom koncentracji. Leczenie farmakologiczne zawsze musi być połączone z odpowiednimi metodami terapeutycznymi.

Podobne artykuły