Porady

ISO – co to jest?

bhp

Często spotykamy się w firmach, urzędach lub szpitalach z wywieszonym na ścianie certyfikatem ISO. Jest na nim napisane, że firma lub urząd spełniają wymagania w zakresie normy ISO (tu podany jest numer normy), po czym następuje wyszczególnienie tego zakresu. Może to być świadczenie usług, szkolenia lub wytwarzanie.

Certyfikat stanowi potwierdzenie, zarówno dla firmy, jak i jej klienta, że ktoś z zewnątrz sprawdził jakość świadczonych usług lub sposobu wytwarzania oraz spełniają one wymagania stawiane przez normę. Poniższy artykuł odpowiada na pytania odnośnie ISO – co to jest i co oznacza dla firmy?

Co to ISO i czy warto je wdrażać?

Mówiąc o normie ISO, mamy najczęściej na myśli podstawową normę z serii norm systemów zarządzania: ISO 9001:2015, dotyczącą systemu zarządzania jakością. Ma ona uniwersalny charakter i jest dostosowana do każdej branży – zarówno przemysłowej, jak i usługowej.

Znajdują się w niej wytyczne, w jaki sposób prowadzić firmę zgodnie z określonymi zasadami zarządzania. Definiuje różne, podstawowe obszary, takie jak przegląd wymagań klienta, zakupy, kompetencje personelu bądź wykonywanie usługi lub wyrobu. Zatrudniając firmę posiadającą certyfikat ISO 9001, możesz mieć pewność, że rozumie znaczenie słowa „jakość” tak samo, jak Ty.

Normy ISO – co to znaczy dla firmy?

Normy ISO porządkują wiele spraw w firmie. Opisują poszczególne obszary działalności, każą określić cele – zarówno długofalowe (strategie), jak i te krótkie. Prawidłowo opracowane sposoby postępowania zapewniają, że każdy wie, co ma robić oraz w jaki sposób reagować na nieprzewidziane sytuacje lub kiedy dojdzie do nieprawidłowości. Poprzez szkolenia ISO możesz zapewnić, że pracownicy będą bardziej świadomi istotności wykonywanych przez siebie obowiązków, co bezpośrednio przekłada się na wyższą jakość.

Normy towarzyszące i branżowe

Podstawowej normie ISO 9001 często towarzyszą normy ISO 14001 oraz ISO 45001, które dotyczą kolejno obszaru ochrony środowiska oraz obszaru BHP. Wprowadzają do firmy porządek głównie w pod względem prawnym. Znając normy ISO, nie trzeba zastanawiać się, co to ocena ryzyka. Wszystkie ważne dla przedsiębiorstwa czynniki są zdefiniowane, określone oraz – co najważniejsze – nadzorowane.

Normy ISO to często również wymóg obligatoryjny. Mowa tu o normach dotyczących konkretnych branż, na przykład w przemyśle spożywczym obowiązkowe jest wdrożenie ISO 22000, dotyczącej bezpieczeństwa żywności, a w budownictwie przemysłowym niektóre prace może wykonywać wyłącznie firma posiadająca certyfikat zapewnienia jakości w spawalnictwie (np. ISO 3834-2).

Czynniki rynkowe

Rozważając, co oznacza ISO dla firmy, nie sposób zapomnieć o dwóch czynnikach rynkowych. Jeden z nich to wymagania klienta, który często stawia posiadanie certyfikatu na jednym z czołowych miejsc przy zawieraniu umowy. Drugi to wizerunek marketingowy, pokazujący przedsiębiorstwo jako odpowiedzialnego partnera – zarówno dla klientów, jak i dla pracowników. Coraz popularniejsza norma o numerze 26000, znana jako CSR definiuje w ISO, co to jest odpowiedzialność społeczna przedsiębiorcy. Określa m.in. obszary odpowiedzialności za pracownika, BHP lub środowisko.

Co oznacza ISO dla klienta?

Widząc na ścianie certyfikat ISO, klient nie musi zastanawiać się, co to ISO i jakie są wytyczne normy. Zrobiła to za niego firma certyfikująca, która posiada specjalne uprawnienia, wiedzę oraz przeprowadza szkolenia ISO. Corocznie przedsiębiorstwo poddawane jest audytowi. W j ego trakcie drobiazgowo sprawdzane są poszczególne wymagania normy. W sytuacji, gdy firma nie spełnia któregoś z nich, audytorzy nakazują usunięcie niezgodności. Jeżeli w ciągu audytu zostanie wykryta tzw. niezgodność krytyczna, firma nie otrzyma certyfikatu lub zostanie on zawieszony.

Podsumowanie

Certyfikat ISO daje korzyści zarówno firmom, jak i odbiorcom ich usług oraz wyrobów. Nie trzeba tłumaczyć klientom, mając w przedsiębiorstwie ISO, co to znaczy jakość, ponieważ język normy jest uniwersalny, a prowadzone szkolenia w tym zakresie dają pewność, że każdy rozumie go w taki sam sposób. I odwrotnie – oczekując wykonania usługi, wiesz, że firma będzie ją realizować na określonym wcześniej poziomie.

Podobne artykuły