Porady

Jak zabezpieczyć wykonanie umowy?

podpis

Umowa to podstawa każdej transakcji, nie tylko czysto handlowej. Może mieć zarówno formę ustną, jak i pisemną. Choć przepisy w wielu przypadkach dopuszczają zawarcie ustnej umowy, to w praktyce najczęściej są one jednak zawierane na piśmie. Dzięki temu w razie sporu strona, która uważa, że umowa została nienależycie wykonana, może w łatwiejszy sposób dochodzić swoich racji w sądzie. W przypadku umów opiewających na znaczące kwoty wymagane jest także zabezpieczenie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, powstały tzw. gwarancje ubezpieczeniowe. 

Gwarancja ubezpieczeniowa – co to takiego? 

Ten rodzaj ubezpieczenia jest kierowany szczególnie do podmiotów gospodarczych, gdzie zabezpieczenie wykonania umowy, to w zasadzie jeden ze standardowych jej zapisów. Celem tego ubezpieczenia jest umożliwienie mniejszym firmom branie czynnego udziału w przetargach lub innych inwestycjach o stosunkowo szerokim zasięgu. Zabezpieczenie w gotówce to coś, na co mogą sobie pozwolić głównie duże, często zagraniczne przedsiębiorstwa. Blokada gotówki na poczet zabezpieczenia kontraktu może bowiem doprowadzić do paraliżu bieżącej działalności mniejszej firmy. Dlatego jeżeli i Ty jesteś właścicielem małego lub średniego przedsiębiorstwa, nie rezygnuj na starcie z transakcji, gdzie wymagane jest zabezpieczenie. To właśnie z myślą o takich przedsiębiorcach, jak Ty powstały gwarancje ubezpieczeniowe. 

Wyróżnia się kilka rodzajów gwarancji ubezpieczeniowych: 

  • zabezpieczenie wadium, czyli typowego wkładu pieniężnego; 
  • zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania postanowień kontraktu; 
  • zabezpieczenie zwrotu zaliczki, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy; 
  • zabezpieczenie usunięcia ewentualnych wad i nieprawidłowości, jakie mogą się pojawić w trakcie wykonywania lub po wykonaniu umowy; 
  • zabezpieczenie zapłaty należności celnych – szczególnie ważna gwarancja dla przedsiębiorców, którzy bazują w głównej mierze na towarach sprowadzanych z zagranicy. 

Umowa może być zabezpieczona za pomocą jednej lub kilku gwarancji ubezpieczeniowych. Wszystko zależy od umowy między stronami, a także od specyfiki samego kontraktu. Niekiedy wystarczy jedna, a w innym przypadku warto zdecydować się na kilka opcji zabezpieczenia, szczególnie gdy wartość kontraktu jest stosunkowo duża. Wszystkie szczegóły takich umów odnajdziesz na stronie brokera https://sgcbroker.com/zabezpieczenie-nalezytego-wykonania-umowy/.

Jak działa gwarancja ubezpieczeniowa? 

Gwarancja ubezpieczeniowa jest zbliżona formą do doskonale znanych już na rynku gwarancji bankowych. Dla kontrahenta, który takiego zabezpieczenia wymaga, nie ma to w zasadzie żadnego znaczenia, kto jest gwarantem. W obu przypadkach ewentualne roszczenia będą bowiem należycie zabezpieczone. W pierwszym porządku przez bank, w drugim przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na gwarancję ubezpieczeniową, ponieważ mogą sobie na nią pozwolić nawet wtedy, gdy przedsiębiorstwo w danym momencie nie posiada zdolności kredytowej. Gwarancja bankowa często wiąże się bowiem z koniecznością zaangażowania dodatkowych aktywów lub wzięcia kredytu. Tymczasem za pomocą gwarancji ubezpieczeniowej możesz przystąpić do intratnej umowy, która po jej wykonaniu znacznie poprawi budżet Twojej firmy. 

Jaką gwarancję wybrać? 

Zabezpieczenie wykonania umowy za pomocą gwarancji ubezpieczeniowej wymaga wiedzy w zakresie konkretnych przepisów. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać ofertę ubezpieczeniową dopasowaną do profilu Twojej działalności i specyfiki samej umowy. Z tego względu jeżeli nigdy wcześniej Twoją firma nie korzystała z tego rodzaju ubezpieczenia, warto zasięgnąć profesjonalnej porady. Pełen zakres informacji w temacie gwarancji ubezpieczeniowych wraz z fachowym doradztwem, możesz znaleźć m.in. na tej stronie https://sgcbroker.com/zabezpieczenie-nalezytego-wykonania-umowy/. Odpowiednio dobrana gwarancja ubezpieczeniowa zabezpieczy także Twoje interesy, a przede wszystkim finanse. Brokerzy oferują także pomoc w negocjacjach oraz dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności. Błędy formalne mogą bowiem niekiedy zniweczyć kluczowe postanowienia zabezpieczające interesy jednej lub obu stron. 

Podobne artykuły