Porady

Program czyste powietrze – kto może ubiegać się o dofinansowanie? Wszystko, co musisz wiedzieć!

ekologia

O programie czyste powietrze oraz ogólnych zasadach programu słyszał praktycznie każdy. Warto jednak zapoznać się ze szczegółowymi zasadami wsparcia, jakie oferuje program oraz jego zakresem przedmiotowym, jak i podmiotowym.

Czym jest program czyste powietrze?

Najważniejszym i podstawowym celem rządowego programu czyste powietrze jest wpływ na poprawę jakości powietrza, a także ograniczenie do minimum emisji gazów cieplarnianych emitowanych cyklicznie do atmosfery. Swoim zakresem obejmuje on domy jednorodzinne i zakłada uzyskanie efektywnego zarządzania energią przez każde gospodarstwo domowe. Jego celem jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie zanieczyszczania powietrza.

W ramach programu czyste powietrze można uzyskać dofinansowanie lub dotację m.in. do wymiany starego pieca na takie źródło ciepła, które jest przede wszystkim ekologiczne. Wnioskujący mogą uzyskać środki także na przeprowadzenie montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, ocieplenie domów, wymianę drzwi i okien czy instalację ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania. Program czyste powietrze w Małopolsce cieszy się od dłuższego okresu niesłabnącą popularnością, dzięki czemu pozwala mieszkańcom na znaczną oszczędność podczas wymiany źródeł ciepła, a tym samym przyczynia się do walki ze smogiem.

Warto wiedzieć, że wsparcie finansowe można uzyskać zarówno na projekty, które jeszcze się nie rozpoczęły, a także na te w trakcie realizacji lub zakończone. Co ważne, samemu rozliczeniu wydatkowanych środków z programu podlegają tylko koszty, które wnioskujący poniósł do 6 miesięcy przed dniem złożenia przez niego wniosku.

Program czyste powietrze w Małopolsce – kto może skorzystać?

O podstawowe dofinansowanie z programu czyste powietrze może starać się osoba, która posiada tytuł prawny (prawo własności lub współwłasności) do domu lub lokalu mieszkalnego (przy czym taka nieruchomość musi mieć wydzieloną księgę wieczystą) i jednocześnie uzyskuje nie więcej niż 100 tysięcy złotych rocznego dochodu. Program nie przewiduje ograniczeń wiekowych osób, które mogą ubiegać się o udzielenie dofinansowania.

Podwyższone dofinansowanie dotyczy z kolei osób, których przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie jest wyższy niż 2189 złotych (jednoosobowe gospodarstwo domowe) lub 1564 złote (w przypadku zamieszkiwania z kimś). O podwyższone dofinansowanie mogą starać się także osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychód nie jest wyższy niż 30 najmniejszych wynagrodzeń za pracę.

Kryterium dochodowe jest też kluczowe w przypadku maksymalnej kwoty dofinansowania. W tym przypadku przeciętny dochód na osobę nie może być wyższy niż 1260 złotych (gdy osoba mieszka sama) lub 900 złotych (w przypadku zamieszkiwania z inną osobą lub osobami). Prawo do najwyższej sumy dofinansowania mają też osoby przebywające na zasiłkach m.in. okresowym czy stałym.

Czyste powietrze Małopolska – jak złożyć wniosek? Jak wygląda procedura?

Przed złożeniem wniosku warto przygotować niezbędne dokumenty takie jak dane do profilu zaufanego, zaświadczenia (w przypadku gdy osoba ubiega się o podwyższoną kwotę dofinansowania) oraz dokumenty potwierdzające prawo własności lub współwłasności domu lub lokalu.

Samo składanie i wypełnianie wniosku przebiega bardzo intuicyjnie. Kluczowym jest dołączenie w formie skanów wszystkich niezbędnych dokumentów oraz podpisanie wniosku elektronicznie. Po zakończeniu procedury, potwierdzenie złożenia wniosku otrzymuje się na adres mailowy powiązany z profilem zaufanym.

Podobne artykuły