Porady

Czym jest zielony wodór?

Zielony wodór jest paliwem produkowanym przy użyciu energii elektrycznej wytwarzanej z czystych, odnawialnych źródeł energii. Zielony wodór co to jest? Oprócz tego, że jest to paliwo zeroemisyjne, które nie emituje CO2, może być wykorzystywane do ogólnego napędzania pojazdów, takich jak m.in. samochody osobowe, ciężarówki, samoloty, statki, a także może być wykorzystywane jako źródło surowca dla przemysłu produkującego nawozy.

Czym jest zielony wodór?

Zielony wodór co to? Zielony wodór to paliwo uważane za alternatywę przyszłości. Jest to jeden z rodzajów czystej energii i powstaje w wyniku reformowania etanolu, gazu z biomasy lub elektrolizy wody. Oprócz zastosowania jako paliwo transportowe, zielony wodór jest również surowcem dla różnych sektorów przemysłu, np. agrobiznesu, gdzie jest wykorzystywany jest w produkcji nawozów. Z odnawialnych, generujących energię elektryczną źródeł, wodór działa jako integrator, łącząc wytwarzanie energii elektrycznej i inne formy użytkowania lub zastosowania, takie jak model energetyczny i chemiczny.

Z tego związku wynika pojęcie „Power-to-x” (PtX lub P2X), które opisuje proces wdrażania źródeł odnawialnych we wszystkich sektorach gospodarki światowej. Jest to możliwe dzięki przekształceniu energii elektrycznej w inne formy energii. Technologie PtX mogą być wykorzystywane na różne sposoby, czy to w produkcji wodoru dla pojazdów przy użyciu ogniw paliwowych, czy też w produkcji parafiny dla lotnictwa przy niskim wpływie na środowisko. Technologie zielonego wodoru i PtX stały się centralnym elementem procesów transformacji energetycznej, które kraje zaangażowane w dbałość o środowisko i kontrolę zmian klimatycznych już przyjęły w swoich programach zrównoważonego rozwoju. Eksperci spodziewają się, że wodór zastąpi ropę i gaz ziemny, stając się głównym surowcem energetycznym do 2050 roku.

Jakie znaczenie ma to paliwo?

Obecny model życia wskazuje, że z każdym rokiem konieczne będzie zużywanie coraz większej ilości energii elektrycznej, aby ludzkość mogła utrzymać swoje codzienne czynności. Zarówno w domu, korzystając z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają ładowania, jak i w sektorze przemysłowym. W tym przypadku zużycie energii jest znacznie wyższe. Maszyny przemysłowe zazwyczaj wykorzystują do pracy nieodnawialne źródło energii elektrycznej, a w wielu firmach eksploatacja wymaga, aby maszyny pozostawały nieprzerwanie podłączone do prądu.

Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), opublikowanych w 2019 roku, szacuje się, że do 2040 roku globalne zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 25-30%. Ta liczba, w gospodarce, która wciąż opiera się na węglu i ropie, oznacza wzrost CO2, a co za tym idzie, większy wpływ na środowisko, stymulując zmiany klimatyczne. Dzięki zastosowaniu zielonego wodoru, według szacunków IEA, możliwe byłoby zaoszczędzenie 830 mln ton CO2 rocznie, powstającego z gazu produkowanego przez paliwa kopalne. To czyste źródło energii emituje jedynie parę wodną i nie pozostawia żadnych pozostałości w powietrzu, jak ma to miejsce w przypadku innych paliw, takich jak węgiel czy ropa.

Zielony wodór jako czysta energia

Zrównoważony rozwój i zmiany klimatyczne są przedmiotem dyskusji na całym świecie. Celem krajów rozwiniętych jest dekarbonizacja planety do 2050 roku. W tym sensie zielony wodór jest rozwiązaniem w pełni zgodnym z tym celem, stanowiąc alternatywę dla pozyskiwania energii odnawialnej. Francja, Niemcy, Japonia i Stany Zjednoczone to niektóre z krajów, które wykorzystują zielony wodór jako czystą energię, ponieważ pomaga on zmniejszyć tempo emisji dwutlenku węgla w atmosferze. W Polsce także powstają inicjatywy wspierające rozwój zielonego wodoru, takie jak: https://industria.eu/centralny-klaster-wodorowy/. Jak już wykazano w tym artykule, zielony wodór jest źródłem energii, które nie emituje zanieczyszczających gazów i nie pozostawia negatywnych pozostałości w powietrzu. 

Choć ma wiele zalet i zastosowań, pewne przeszkody uniemożliwiają rozbudowę, produkcję i wykorzystanie tego zasobu na masową skalę. Nie są jeszcze dostępne technologie, dzięki którym zielony wodór mógłby na przykład wytwarzać energię elektryczną dla konsumentów.  Kolejne wyzwanie związane jest z transportem i magazynowaniem gazu. Z drugiej strony, istnieją już inicjatywy badające możliwość transportowania wodoru tymi samymi rurociągami, którymi transportowany jest gaz ziemny.

 

 

 

 

Podobne artykuły