Porady

Czym zajmuje sie geodeta?

geodeta

Geodeci są często spotykani podczas wykonywania swojej pracy na działkach i przy drogach, używają specjalistycznych urządzeń do pomiarów. Głównym zadaniem geodetów jest pomiar działek i gruntów. Wyraz geodezja pochodzi z języka greckiego i oznacza dzielenie ziemi, nazwa została wprowadzona przez Arystotelesa ponad 2000 lat temu.

Główne zadania geodety

Głównym zadaniem geodety jest podział gruntów i działek przed rozpoczęciem na nich budowy. Takie pomiary muszą być wykonane niezależnie od tego, jaki to jest rodzaj budowy, czy jest to dom, wieżowiec, sklep czy autostrada. Geodeta – Bochnia wykonuje usługi dla mieszkańców, ale wykonuje pracę także w okolicznych miejscowościach, przygotowane obliczenia są niezbędne do celów projektowych. Zanim robotnicy rozpoczną jakąkolwiek budowę, geodeta musi dostarczyć im wszystkie niezbędne dokumenty. Pracuje także na wysokościach, przenosi punkty wysokościowe na każdej kondygnacji. Do zadań geodety należy między innymi:

 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości,

 – wykonywanie wyrysu z ewidencji gruntów,

 – wykonywanie map w celach projektowych,

 – pomiary wysokościowe i sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Geodeta w swojej pracy współpracuje z kierownikami, architektami i pracownikami budowlanymi.

Pracownicy geodezyjni zajmują się również wyceną nieruchomości, jest ona zazwyczaj przygotowywana na podstawie badań kartograficzno – geodezyjnych. Z reguły geodeta w Bochni wykonuje także pomiary terenu w celu sporządzenia map oraz opisów rzeźb terenu.

Jakie uprawnienia powinien posiadać geodeta?

Zawód geodety wymaga uzyskania odpowiednich kwalifikacji, są one określone w rozporządzeniu. Uprawnienia są wydawane przez Głównego Geodę w kraju, mogą starać się o nie osoby z odpowiednim wykształceniem kierunkowym wyższym albo średnim, które nie były karane i mają doświadczenie zawodowe. Wybierając studia wyższe, trzeba iść na kierunek Geodezji i Kartografii, są to studia inżynierskie, po ich ukończeniu trzeba odbyć kilkuletnią praktykę, aby uzyskać uprawnienia. Trwa ona trzy lata w przypadku ukończenia studiów wyższych i sześć lat po szkole średniej technicznej. Geodeta – Bochnia to praca pewna i stała, ale trzeba wiedzieć, że zainteresowanie tym zawodem jest ponadprzeciętnie duże.

Warto także zwrócić uwagę na cechy, jakie powinien posiadać dobry geodeta, ponieważ są one bardzo przydatne w tym zawodzie. Atrybuty, jakimi powinien się charakteryzować geodeta w Bochni i w każdym innym mieście, to przede wszystkim dokładność, zdolność do koncentracji i cierpliwość. Dobre określenie terenu jest łatwiejsze, kiedy geodeta posiada wyobraźnię przestrzenną, przydatna jest również duża wiedza matematyczna do wykonywania koniecznych obliczeń. Geodeci pracują w firmach budowlanych albo geodezyjnych, zakładają własne firmy. Zarówno każda gmina, jak i powiat zatrudniają geodetę, który zajmuje się opracowywaniem map terenowych i świadczy usługi dla ludności. Pracę można także podjąć w Ministerstwie budownictwa albo w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

 

Podobne artykuły