Porady

Co to jest wszywka alkoholowa i jak działa?

Implantacja podskórna wszywki alkoholowej traktowana jest jako działanie pomocnicze w przypadku występowania u pacjenta choroby alkoholowej. Zlecanie wykonania zabiegu i nadzór nad osobą uzależnioną pełni lekarz. Wszywany pod skórę lek ma postać tabletek, które wydawane są jedynie za zgodą specjalisty i wypisaniem przez niego stosownej recepty. Ma ona za zadanie zakłócać procesy metabolizujące alkohol.

Wszywka alkoholowa – czym jest?

Wszywka alkoholowa implantowana w Kielcach jest rodzajem farmakoterapii, która ma za zadanie wspierać osoby uzależnione na drodze do wyjścia z nałogu. Bywa ona nazywana również implantem wszywkowym, który w swoim składzie zawiera substancję o nazwie disulfiram. Umieszczona podskórnie wykazuje kilkumiesięczne działanie. W konsekwencji wykonania zabiegu w organizmie dochodzi do hamowania procesów, które metabolizują alkohol.

Wszywka alkoholowa – jak działa?

Jeżeli pacjent spożyje napój wyskokowy, w jego organizmie dochodzi do kumulowania się aldehydu octowego. Odkładanie się tej substancji doprowadza do objawów zatrucia, w skład których należą:

  • wymioty,
  • migrena,
  • nudności,
  • zaczerwienienie obszaru twarzy,
  • silne uczucie gorąca,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • tachykardia.

Wszczepienie Esperalu w Kielcach ma za zadanie zniechęcać pacjentów, którzy borykają się z uzależnieniem do powrotu do wyniszczającego nałogu. Należy to do grupy oddziaływań bodźców zewnętrznych na pacjenta. Niezwykle ważna jest również motywacja wewnętrzna do porzucenia uzależnienia.

Wszywka alkoholowa – jak przebiega aplikacja?

Aplikacja wszywki alkoholowej polega na wykonaniu przez specjalistę podskórnej implantacji jałowych tabletek. Zabieg ten powtarzany jest po upływie 8 miesięcy. Stanowi on alternatywną metodę leczenia doustnego przyjmowania środka Anticol raz na dobę. Wszywka alkoholowa posiada ten atut, iż minimalizuje ona ryzyko pominięcia dawki przez pacjenta. Procedura odbywa się z uwzględnieniem ścisłej współpracy z lekarzem. Specjalista przeprowadza wnikliwy wywiad, który dotyczy obecnego stanu zdrowia pacjenta oraz przyjmowanych przez niego na stałe leków. Lekarz może zalecić alternatywną formę leczenia w przypadku, gdy pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, diazepam, antypiryny. Jest to grupa leków, które mogą potencjalnie nasilać działanie wszywki alkoholowej zaaplikowanej w Kielcach.

Należy mieć na uwadze, iż Esperal nie jest lekiem na alkoholizm i nie wyprowadzi pacjenta z nałogu po jego wszczepieniu. Stanowi on zniechęcający bodziec zewnętrzny i działanie wspomagające motywację osoby uzależnionej do wyjścia z nałogu. Najważniejszą kwestią w procesie wychodzenia z choroby alkoholowej jest podjęcie się leczenia w ośrodkach, które zajmują się uzależnieniami. Pacjenci mogą znaleźć tam odpowiednią pomoc psychoterapeutyczną. Po wyjściu z ośrodka warto znaleźć indywidualnego psychoterapeutę, który stanowi wsparcie w trudnym zmaganiu się z chorobą alkoholową. Pomocą służą również grupy samopomocowe, znane jako Anonimowi Alkoholicy (AA). Pacjent powinien zostać objęty również stałym nadzorem lekarza psychiatry, który wspomagająco może zalecić stosowanie psychofarmakoterapii dopasowanej i nieingerującej w działanie wszywki alkoholowej zaaplikowanej w Kielcach.

Podobne artykuły