Porady

Jak utrzymywać dobre relacje z pracownikami?

pracownicy

Nie jest żadną tajemnicą, że pozytywne relacje w miejscu pracy mają bardzo duże znaczenie nie tylko dla pracowników, ale również dla pracodawcy. Satysfakcja z pracy oraz sposób zarządzania menedżera ma bardzo duży wpływ na efektywność i zadowolenie pracowników. Na dobre relacje oraz zaufanie w firmie bardzo duży wpływ ma odpowiednia kultura organizacyjna. Aby utrzymać lojalność swoich pracowników, wielu pracodawców pragnie utrzymać z nimi jak najlepsze relacje. Jak jednak skutecznie to zrobić?

Dobre relacje wpływają na efektywność

Na efektywność każdego pracownika wpływa wiele czynników. Najważniejszymi z nich jest poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy, osiąganie celów oraz możliwość rozwoju. To wszystko składa się na motywację wewnętrzną. Zarówno pracownik, jak i pracodawca powinni dbać o ten niezwykle ważny element. Przełożony, który współpracuje z zespołem, wzbudza jego zaufanie. Dzięki temu może lepiej poznać ich charaktery oraz potrzeby, które powinien uwzględnić. Bardzo dobrym miejscem, w którym może do tego dojść, są różnego rodzaju imprezy firmowe (Wielkopolska).

Dzięki temu pracodawca może dostosować odpowiednią formę motywacji do każdego pracownika. To więc przede wszystkim od pracodawcy zależy budowanie poprawnej relacji z pracownikami oraz sukces w realizacji wspólnych celów. Pracownicy bardzo często podkreślają, że nie byliby w stanie osiągnąć swoich celów bez odpowiedniego wsparcia. Dlatego w każdej pracy bardzo ważny jest szef wcielający się w rolę motywatora, który będzie również w stanie pomóc w trudnych momentach.

Duch zespołu — jak go zbudować?

Niezależnie od tego, czy mowa jest o prezesie, czy kierowniku działu, jego rolą jest budowanie pozytywnych relacji ze swoim zespołem. Powinien on przykładać szczególną uwagę do tzw. miękkiego zarządzania ludźmi. Dobre zarządzanie ludźmi nie powinno się więc ograniczać wyłącznie do rozliczania pracowników z uzyskanych wyników. Chodzi tu przede wszystkim o budowanie ducha zespołu i interesowanie się potrzebami swoich podwładnych.

Przede wszystkim pracodawca powinien być obecny i dostępny dla każdego pracownika. Bardzo dobrą ku temu okazją są poranne nieformalne spotkania przy kawie. Dzięki nim można wymienić informacje czy porozmawiać o planach na najbliższy dzień. Pracodawca, który spędza dużo czasu ze swoimi pracownikami, jest przez nich traktowany jako członek zespołu. Jedną z lepszych okazji do integracji z pracownikami są wszelkiego rodzaju imprezy firmowe (Wielkopolska).

Tym, na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę, jest konstruktywna krytyka. Jeżeli pracodawca zauważył, że jego pracownik popełnił jakiś błąd, krytyka powinna zawsze być uargumentowana. Jednostronne wytykanie błędów sprawi tylko, że pracownik straci pewność siebie i będzie mniej efektywny. Pracownicy bardzo często podkreślają, że wiedza, jak radzą sobie w firmie, jest dla nich bardzo ważna. Bardzo ważne jest, aby pracodawca wskazał pracownikom ich atuty i jednocześnie podkreślił obszary, które powinni poprawić.

Podobne artykuły